Coğrafya

Coğrafya

Muş ilinin kuzeyinde yer alan Varto İlçesi, doğusunda Bulanık  İlçesi, kuzeyinde Tekman ve Hınıs İlçeleri ile batıda Solhan ve Karlıova İlçeleri ile çevrilidir. Bingöl  dağlarının eteğinde uzanan ovamsı bir düzlüğe kurulmuştur. İklim yapısı tipik  karasal iklimine sahiptir. Yazları kurak ve sıcak, kışları ise soğuk ve kar  yağışlı geçmektedir. Bingöl, Şerafettin ve Hanşeref dağları olmak üzere üç  büyük dağ, ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır.  Hanşeref dağları  üzerinde Hamurpet adıyla krater göl bulunmaktadır. Hamurpet büyük ve küçük  olmak üzere iki gölden müteşekkildir. İlçede Seferek Çayı, Bingöl Çayı ve Koşkar Suyu adı altında üç önemli akarsu mevcuttur. İlçede 7 mahalle, 93 köy ve 50  mezra bulunmaktadır.

 

1418 km²  yüzölçümü ile Muş il alanının yüzde 17,3’ünü kaplamakla birlikte, 1650m rakıma sahiptir ve Muş ilinin en yüksek bölümünü oluşturur.  Çevresinde bulunan birçok il ve ilçeye göre kültürel ve sosyal anlamda gözle görülür ilerleme kaydetmiştir. %89,3 Ortaöğretimde okullaşma oranı ve %84 ortaöğretimde kız öğrencilerin okullaşma oranı ile ülke ortalamasının üstündedir.

 

GÖLLER:İlçenin 2 önemli gölü vardır.

 

Bu göller Varto’nun doğusunda ki Ünaldı

 

Köyünün güney doğusundaki Büyük Hamurpet ve Küçük Hamurpet gölleridir.

 

Bu göller  krater  göllerdir.