Perşembe
Sisli
-3°C | 12°C
Cuma
Az Bulutlu
-3°C | 11°C
Cumartesi
Sisli
-3°C | 11°C

Nisan ve Mayıs Aylarına Ait Nakit akım Tablosu

Belediyemize ait Nisan ve Mayıs Aylarına Ait Nakit akım Tablosu Varto Belediyesi Nisan ayında 90.491,78 TL lik + (artı) bakiye mayıs ayına devretmiştir. Varto Belediyesi Mayıs ayında - 202.612,64 TL lik - (eksi) bakiye haziran ayına devretmiştir.

 Nisan ve Mayıs Aylarına Ait Nakit akım Tablosu Haberler
VARTO BELEDİYESİ 01.04.2019-31.05.2019 TARİHLİ NAKİT AKIM TABLOSU
NAKİT AKIMLARI 2019 Cari Yılı /Nisan ve Mayıs Ayı TL
FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NAKİT AKIMLARI                Nisan Ayı        (01.04.2019 30.04.2019)               Mayıs Ayı (01.05.2019 31.05.2019)
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Bütçe Gelirleri         730.768,27 TL      746.961,54 TL
        Vergi Gelirleri (800.01.02)+(800.01.03)+(800.01.09)           34.015,83 TL          51.467,97 TL
        Harçlar (800.01.06)             8.770,00 TL          45.856,20 TL
        Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (800.03)           31.524,00 TL        154.912,65 TL
        Paylar / İller Bankasından Alınan Pay(800.05.02)         648.231,99 TL        464.501,90 TL
        Para Cezaları (800.05.03)             2.969,06 TL           8.399,90 TL
        Diğer Çeşitli Gelirler (800.05.09)             1.726,40 TL           2.860,30 TL
        Diğer Nakit Girişleri (330 + 333 + 362.02.01 + 362.01.99 + 363.01)             3.530,99 TL           4.192,19 TL
        Avans Artıklarından Nakit Girişleri                      -   TL          14.055,00 TL
        Kişilerden Alacaklardan Nakit Girişleri (140)                      -   TL              715,43 TL
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Bütçe Giderleri        640.276,49 TL      949.574,18 TL
        Personel Giderleri (830.01)         229.522,25 TL        251.227,46 TL
        Sağlık ve Sosyal Güvenlik Giderleri (830.02)           40.224,87 TL          40.959,65 TL
        Mal ve Hizmet Alım Giderleri (830.03)           24.822,25 TL        320.343,14 TL
        (Şirket İşçi Ücretleri-51 Kişi) 830.03)         261.474,73 TL        300.561,31 TL
        Faiz Giderleri (830.04)             3.186,90 TL           3.057,35 TL
        Cari Transfer Giderleri (830.05)+(830.07)+(830.08)           51.292,89 TL          14.272,80 TL
        Diğer Nakit Çıkışları (320 Geçmiş Yıllar + 330 + 333 + 362.02.01 + 362.01.99 + 363.01)           29.752,60 TL          19.152,47 TL
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B) (BORÇLANMA)          90.491,78 TL -    202.612,64 TL
Copyrigt © 2016 Codlar.Com®