Bursa escortistanbul izmir evden eve nakliyat türk porno

avcılar escort

bakırköy escort

mecidiyeköy escort

ataköy escort

bahçeşehir escort

yabancı dizi izle

mobil porno

ofis taşımacılığı

Pazartesi
Kuvvetli Sağanak
10°C | 17°C
Salı
Parçalı Bulutlu
10°C | 23°C
Çarşamba
Az Bulutlu
10°C | 26°C

VARTO (MUŞ) BELEDİYESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 127 VE 250 NOLU PARSELLERE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

VARTO (MUŞ) BELEDİYESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 127 VE 250 NOLU PARSELLERE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

VARTO (MUŞ) BELEDİYESİ   BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 127 VE 250 NOLU PARSELLERE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

 

 

 

 

---

 

VARTO (MUŞ) BELEDİYESİ

 

 

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ

127 VE 250 NOLU PARSELLERE AİT

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

VE

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

AÇIKLAMA RAPORU

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Yerleşmenin Genel Tanımı:

Varto, Muş İline bağlı bir ilçe olup, 31 Mart 1918 yılında Rus işgalinden kurtarılarak 1926 yılında belediye olmuştur. Varto ilçesine bağlı Merkez, Çaylar ve Karaköy bucakları bulunmaktadır. Varto İlçesinde; Merkez bucağında 49 köy, diğer bucaklar Çaylar ve Karaköy’de ise 22 köy olmak üzere toplam 71 köy bulunmaktadır.

Muş'a 60 km mesafede bulunan Varto İlçesine Muş-Erzurum karayolundan ulaşılmaktadır.

 ŞEKİL 1: Varto İlçesinin Ülke ve Bölge İçindeki Yeri

İlçenin başlıca geçim kaynağı, arazinin engebeli yapısından dolayı hayvancılıktır. Hayvancılık, besicilik ve tavukçuluk şeklinde aile işletmeleri biçiminde gözlenmektedir. Genellikle sürü hayvancılığı yapılmaktadır. Tarımsal üretim ise arpa, buğday, mısır, nohut, mercimek konularında yoğunlaşmıştır. İlçenin ticaret merkezi olma fonksiyonu dolayısıyla ilçeye bağlı köylerin tamamı ve çevre ilçelere bağlı bazı köylerde ticari faaliyetlerini ilçede yürütmektedirler. Bu da ilçede ticarete canlılık kazandırmaktadır. İlçede faaliyet gösteren 512 adet ticari işletme bulunmaktadır. Ticari faaliyetler Muş Caddesi ve Atatürk Caddesinde yoğunluk kazanmıştır. İlçede yurtdışında çalışan önemli bir nüfusun olduğu bilinmektedir. Özellikle Almanya ve Fransa'da 20.000 kişiye yakın Vartolunun bulunduğu belirtilmektedir. Ticari faaliyetlerin isimlerine bakıldığında (Berlin Otel, Paris Lokantası gibi) yurtdışında çalışanların ilçede önemli bir etkisi olduğu fark edilmektedir.

Varto İlçesi; Alagöz, Bahçeli, İnönü, Yenimahalle, Gümgüm, Kültür, Hürriyet Mahalleri olmak üzere toplamda yedi mahalleden oluşmaktadır.

1.2. Planlama Alanının Konumu ve Mevcut Arazi Kullanımı :

İmar Planı Değişikliğine konu alan; Muş İli, Varto İlçesi, Bahçelievler Mahallesi Sınırları içerisinde 1/5000 Ölçekli J46-C-10-A ve 1/1000 Ölçekli J46-C-10-A-3-A paftalarında, X= 4 338 800 – 4 339 100, Y= 453 700 – 454 100 koordinatları arasında kalan 127 ve 250 nolu parsellerin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

ŞEKİL 2: Planlama Alanı Uydu Görüntüsü ve Mevcut Arazi Kullanım Durumu

 

 

2. PLANLAMA ALANININ MEVCUT İMAR PLANI DURUMU

2.1. Üst Ölçekli Plan Kararları:

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Ege Planlama Müh. Ltd. Şti.’ne yaptırılan ve 10.02.2009 tarihinde Muş Valiliği tarafından onanan 1/100.000 ölçekli Muş-Bitlis-Van Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı’nda, Muş ilinde tarımsal ve hayvansal üretimin organize halde ve modern tekniklerle yapılarak üretim ve verim düzeyinin artırılması ile tarım ve hayvancılığın ildeki lokomotif sektör haline getirilmesi, tarımsal ekipmanların üretimi ve tarım-hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen ürünlerin işlenmesi konusunda uzmanlaşan sanayi sektörü ve bu ürünlerin ülke pazarına sunulmasıyla gelişen ticari faaliyetlerin desteği ile “tarımsal üretim ve tarımsal sanayi merkezi” olarak kabul edilmiştir.

Muş 2035 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Varto ilçesinin mevcut yerleşme lekesi plana işlenmiş olup, planda herhangi bir gelişme alanı gösterilmemiştir. Meskûn alanın çevresi “tarımsal niteliği korunacak alan” olarak belirlenmiştir.

Varto ilçesinin 2035 yılı projeksiyon nüfusu 9.000-18.000 kişi aralığında olacağı hesaplanmıştır. İlçede, 2035 yılı kentsel gelişme alanlarının, gereksinim duyulan alanın üzerinde olduğu görülmektedir. Çevre Düzeni Planı'nda Varto İlçesi için gelişme alanı önerilmemiştir. İmar Planı Değişikliğine konu olan alanlar Üst Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kentsel Yerleşik Alanı sınırları içerisinde kalmaktadır.

2.2. Hâlihazır Harita Durumu:

Varto ilçesi hâlihazır haritası,  ED50 koordinat sisteminde M.M Malkoçlar Ltd. Şti. tarafından yapılmış ve 19.04.2001 tarihinde onanan 90 adet 1/1.000 Hâlihazır harita ITRF96 koordinat sistemine dönüştürülerek Kalaycı Hrt. İm. İnş. Müh. Mim.Tic. Ltd. Şti. tarafından revizyonu yapılan Halihazır harita ile bütünlük sağlanarak çizilmiş ve toplam 86 adet 1/1.000 ve 10 adet  1/5.000 Halihazır Harita İller Bankası A.Ş. Mekânsal Planlama Dairesi tarafından onanmıştır. Söz konusu planlama alanı İller Bankası A.Ş. Mekânsal Planlama Dairesi tarafından onaylanmış olan 1/5000 Ölçekli J46-C-10-A paftasında ve 1/1000 Ölçekli J46-C-10-A-3-A paftalarında bulunmaktadır.

 

 

2.3. Jeolojik Etüt Durumu:

Varto İlçesi, Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre 1. Derece Deprem Bölgesi’nde yer almaktadır. Varto İlçesinin, İller Bankası Anonim Şirketi tarafından Yüksek İnşaat Müh. Mad. Ürt. San. Paz. ve Tic. Ltd. Şti’ne hazırlatılan ve Mart 2013 tarihinde onaylanan “Varto (Muş) İlave ve Revizyon İmar Planı Çalışmalarına Esas Jeolojik Etüt Raporu” bulunmaktadır.

İmar Planı değişikliğine konu olan alan; “Varto (Muş) İlave ve Revizyon İmar Planı Çalışmalarına Esas Jeolojik Etüt Raporu” eki yerleşime uygunluk haritasında “Önlemli Alanlar -2.1 (ÖA-2.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar” ve “Uygun Olmayan Alanlar – 1.1 (UOA-1.1): Diri Fay Yüzey Faylanması Tehlike Bölgesi” sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu alanlar Yerleşime Uygunluk Haritasında ve İmar Planı Paftalarında “ÖA – 2.1” ve “UOA-1.1” simgesiyle gösterilmiştir. Varto (Muş) İlave ve Revizyon İmar Planı Çalışmalarına Esas Jeolojik Etüt Raporunun sonuç ve öneriler kısmında bu alanlar için;

Önlemli Alanlar -2.1 (ÖA-2.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar:

Stabilite sorunlarına yönelik analizlerin yamaç boyunca ve planlanacak yapı yüklerinin de dikkate alınarak yapılması ve stabiliteyi sağlayacak önlem projelerinin belirlenerek uygulanması gerekmektedir.

 

Parsel bazı zemin etüt çalışmalarında ayrışma zonunun kalınlığı, temel tipi ve temel derinliği ile yapı yüklerinin taşıttırılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri belirlenmelidir.

 

Kazılarda oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun projelendirilmiş istinat yapılarıyla desteklenmelidir.

 

Yüzey ve atık suların ortamdan uzaklaşmasını sağlayacak drenaj sistemleri uygulanmalıdır.

 

Yol, alt yapı, komşu parsel güvenliği sağlanmadan kazı işlemi yapılmamalıdır.

 

 

2.4. Mevcut İmar Planı ve Mülkiyet Durumu:

Varto İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan parsellerden 250 nolu parsel mevcut imar planında Mesire Yeri, İlkokul Alanı, Dere Yatağı ve Park Alanı, 127 nolu parsel ise Halk Eğitim Merkezi (HEM), Park Alanı ve Yapı Yasaklı Alan (YYA) olarak planlıdır.

 

ŞEKİL 3: Mevcut İmar Planı ve Mülkiyet Durumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN GEREKÇESİ VE PLANLAMA KARARLARI

Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın 05.11.2019 tarih ve SYDV/49.06/02.02.04-554 sayılı yazısında Varto İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan 33.500 metrekare alana sahip 250 numaralı taşınmaz üzerinde çok amaçlı park ve yeşil alan yapılması planlandığı belirtilerek söz konusu parselin imar planında park alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

 Söz konusu talebin bölgedeki Sosyal Donatı Alanı dengesini iyileştirici ve kamu yararı amaçlı olmasından dolayı, talep uygun bulunmuş ve bu doğrultuda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlanmıştır.

Hazırlanan imar planı değişikliği ile 250 nolu parselin içinden geçen ve parseli ikiye bölen taşıt yolu kaldırılmış ve 250 nolu parselin kuzey batı cephesinde 127 ve 250 nolu parseller arasında 10 metrelik taşıt yolu planlanmıştır. 250 nolu parsel üzerinde yer alan İlkokul Alanı kaldırılarak 250 nolu parsel üzerinde 30.900 metrekarelik bütüncül bir park alanı planlanmıştır. Bölgedeki sosyal donatı dengesinin sağlanması amacıyla kaldırılan İlkokul Alanına eş değer oranda ilkokul Alanı bırakılması amacıyla 250 nolu parselin kuzeybatısında yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 127 parsel üzerinde mevcut imar planında Halk Eğitim Merkezi olarak tanımlı olan alan İlkokul Alanı olarak planlanmıştır.

ŞEKİL 4: Hazırlanan İmar Planı Değişikliği

Copyrigt © 2016 Codlar.Com®