Ekonomi

Ekonomi

Varto İlçesi hayvancılığa dayalı ekonomik bir yapıya sahiptir. Genelde sürü hayvancılığı yapılmaktadır.

 

İlçemizde 2018 yılı verilerine göre 32.848 büyükbaş, 274.522 küçükbaş, 2500 kanatlı, 192 tek tırnaklı hayvan mevcudu bulunmaktadır.

 

Ayrıca büyük çapta gezginci arıcılık yapılmaktadır. 2018 yılı verilerine göre 169 sabit arıcı, 32.534 gezginci arıcı olmak üzere toplam 32.703 arıcı kapasitesi mevcuttur.

 

İlçe Merkezinde Tarım İl Müdürlüğünün izni ile alabalık kuluçkahane tesisi yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde 286.648 aşılama ve 400.000 sağlık taraması yapılmıştır.