Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları

Varto Belediyesi’nin teşkilatlanması kapsamında, Altyapı ve Üstyapı ile ilgili çalışmalar Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları arasında bulunuyor.

Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları

Ancak, üstyapıya yönelik çalışmaların kapsam itibariyle farklı uzmanlık alanlarını gerektirmesi nedeniyle, Kent Estetiği Daire Başkanlığı da işbirliği ve koordinasyon içerisinde süreçlerde bazı roller üstleniyor.