Belediye Meclisi

Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47.  maddelerine istinaden İç İşleri Bakanlığının 17 Aralık 2019 tarihli onayı ile Belediye Kanununun 45 ve 46. maddeleri uyarınca Varto Belediyesini; 3 üye ile temsil edilmektedir.

Varto Belediye Meclisi: 

Meclis Başkanı : Ertuğrul AVCI

Meclis Üye: Nihat HAN

Meclis Üye: Müslüm BİNGÖL