Belediye Tarihçesi

 Varto, güneyden Şerafettin Dağları, doğudan Hanşeref Dağları, kuzeyden ise Bingöl Dağları ile çevrili bir bölgede kurulmuştur. 1923 yılına kadar bölge Gımgım adıyla anılmaktaydı. Gımgım adıyla anılan bölge 1840 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından ilk defa kaymakam ataması yapılarak ilçe statüsü kazanmıştır. 1923 yılında TBMM tarafından bölgeye Varto adı verilmiştir ve bölge ilçe statüsünü korumuştur.

Tarihçemiz

1929 yılında da Varto Belediyesi kurulmuştur. 1946 yılında 5.7 şiddetinde meydana gelen depremde can kaybı 839 ve 1966 yılında 6.9 şiddetinde meydana gelen depremde ise 2394 can kaybının olduğu bu nedenle Varto büyük nüfus kaybına uğramıştır. Özellikle 1966 depremi sonucunda yurt dışına (Almanya Ülkesine) göç eden halk daha sonra Varto’nun ekonomik alanda ilerlemesini sağlamıştır. 

 

Muş iline bağlı olan Varto nüfus yoğunluğu bakımından ilin 4. büyük ilçesidir. Varto güneyden Muş il merkezi, doğudan Bulanık, kuzeyden Tekman ile Hınıs, batıdan ise Solhan ile Karlıova ilçeleri ile çevrilidir. 1418 km²  yüzölçümü ile Muş il alanının yüzde 17,3’ünü kaplamakla birlikte, 1650m rakıma sahiptir ve Muş ilinin en yüksek bölümünü oluşturur.  Çevresinde bulunan birçok il ve ilçeye göre kültürel ve sosyal anlamda gözle görülür ilerleme kaydetmiştir. %89,3 Ortaöğretimde okullaşma oranı ve %84 ortaöğretimde kız öğrencilerin okullaşma oranı ile ülke ortalamasının üstündedir.

 

 Nüfus Durumu:   

2015 verilerine göre ilçenin toplam nüfusu 31.187’dır. Toplam nüfusun %50,6’sını (15768)  erkekler ,  %49,4’ünü (15419) kadınlar oluşturmaktadır.