Encümen

Belediye encümeni, 5216 sayılı Belediye Kanununun 3.maddesine göre, belediye meclisi ve belediye başkanlığı ile birlikte Belediyenin kurumsal yapısını oluşturan üç organından biridir.

Encümen
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder.Belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine, (12.000) gösterge rakamının Devlet memur aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir.

 

Varto Belediyesi Encümen Başkanı, 
Ertuğrul AVCI - Varto Belediye Başkan V.