Etik Komisyonu

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Varto Belediye Başkanlığı`nın 19.02.2020 tarih ve 335 sayılı onaylarıyla Belediyemiz`de Etik Komisyon oluşturulmuştur.

Etik Komisyon

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

 

Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanı tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

 

Etik Komisyonu Başkanı : Ertuğrul AVCI

Etik Komisyonu Üye: Nihat HAN

Etik Komisyonu Üye: Müslüm BİNGÖL