KURUMSAL

KURUMSAL

KURUMSAL

Kuruluş Misyon Vizyon

Kuruluş Misyon Vizyon

Varto'luların, huzurlu, güvenli bir hayat sürmesi için, ilçenin ihtiyaçları özelinde, ilçenin sahibi hemşehrilerimizin ve bütün paydaşların katılımıyla, tüm şehri Varto'nun imkânlarıyla buluşturmak ve Varto’nun geleneksel değerlerini çağdaş hizmetlerle geliştirmek azmiyle, kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde yılmadan çalışmak.

Devamını Oku
Yönetim Şeması

Yönetim Şeması

Yönetim Şeması

Devamını Oku
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Devamını Oku
Etik Komisyonu

Etik Komisyonu

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Varto Belediye Başkanlığı`nın 16.07.2009 tarih ve 1524 sayılı onaylarıyla Belediyemiz`de Etik Komisyon oluşturulmuştur

Devamını Oku
Belediye Meclisi

Belediye Meclisi

Devamını Oku
Encümen

Encümen

Devamını Oku
Basın Bültenleri

Basın Bültenleri

Devamını Oku
Belediye Tarihçesi

Belediye Tarihçesi

923 yılına kadar bölge Gımgım adıyla anılmaktaydı. Gımgım adıyla anılan bölge 1840 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından ilk defa kaymakam ataması yapılarak ilçe statüsü kazanmıştır. 1923 yılında TBMM tarafından bölgeye Varto adı verilmiştir ve bölge ilçe statüsünü korumuştur. 1929 yılında da Varto Belediyesi kurulmuştur.

Devamını Oku

Stratejik Plan

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Devamını Oku