Sosyal Destek ve Etkinlikler

Daire Başkanlığının görevleri arasında aynı zamanda kültür ve sanat çalışmalarının da bulunması nedeniyle, çalışmaları farklı uzmanlıkları gerektiren oldukça geniş bir alana yayılıyor.

Sosyal Destek ve Etkinlikler
2019 yılında yapılanma sürecini tamamlayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı 4 ayrı şube müdürlüğü bulunuyor. Bunlardan ikisi; Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Gençlik Ve Spor Şube Müdürlüğü, 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesine göre Varto Belediyesi’nin sosyal destek, yardım ve spor hizmetlerine yönelik faaliyetlerini gerçekleştiriyor.
 


Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları şunlar:

 

 • Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ilkelerini hayata geçirmek.
 •  
 • Varto Kent Konseyinin sekretarya görevini yapmak, Kent Konseyi ile ülke genelindeki Kent Konseyleri ve Belediye arasında koordinasyonu sağlamak.
 •  
 • Kentin kültür ve sosyal hayatında var olan değerlerin geçmişten günümüze aktarılmasına yönelik araştırmalar yapmak, yayınlamak; Araştırma merkezlerinde kente yönelik sosyal bilim alanında çalışmalar yapmak, arşiv oluşturmak ve yapılan çalışmaları desteklemek.
 •  
 • Yasalar ile sosyal hizmet alanında Belediyeye verilmiş yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ve planlamasını yapmak ve bu alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamak.
 •  
 • Yardıma muhtaç, yoksulluk ve yoksunluk içindeki bireylerin, bakıma ve korunmaya muhtaç çocukların, ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hizmetler gerçekleştirmek, projeler geliştirmek, uygulamak, uygulanan projeleri yürütmek, denetlemek.
 •  
 • Şiddete maruz kalmış kadınların korunması ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kadın sığınma evleri açmak.
 • Engellilerin toplum içerisinde engelsiz bir yaşam sürdürmelerine yönelik her türlü çalışmayı ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile koordineli olarak sürdürmek.
 •  
 • Cenaze nakil hizmetlerini planlamak organize etmek ve denetlemek.
 •  
 • Şehit aileleri, gazilerimiz ve aileleri ile bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin Belediye ile ilişkilerini yürütmek, her türlü eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını tespit etmek ve giderilmesini sağlamak, şehitlerimizi anma günlerindeki organizasyonları düzenlemek