Ulaşım Yönetimi

Varto Belediyesinin ulaşım yönetimi ile ilgili görev ve sorumlulukları, 5216 Sayılı Belediye Kanununda şu şekilde tanımlanıyor:

Ulaşım Yönetimi

5216 Sayılı Kanunun 7.g maddesinde yer alan karayolu ulaşımına yönelik yapım, bakım ve onarım çalışmaları ise Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın görev ve sorumluluk alanına giriyor.